HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN TITIN CLIA-ELISA

Liên hệ

Titin CLIA là hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn sử dụng 2 phương pháp xét nghiệm miễn dịch là xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) và miễn dịch hấp thụ liên kết enzyme (ELISA) với công suất lên tới 02 plate, mỗi plate cho 96 giếng (1 giếng = 1 test)

Danh mục:
DMCA.com Protection Status